ვეფხისტყაოსანი

ესე

გრიგოლ ხანძთელის დახასიათება

– „გრიგოლ ხანძთელი ერთ-ერთი გამორჩეული სასულიერო მოღვაწე და მწერალია საქართველოს ისტორიაში. სწორედ მისი დასამახსოვრებელი მხატვრული სახე შექმნა თავის ცხოვრების ჟანრის…

Read More »
ესე

დავარის დახასიათება

– „„ვეფხისტყაოსანში“ დიდოსტატურად არიან დახატულნი არა მარტო მთავარი გმირები, არამედ ეპიზოდური პერსონაჟებიც. ამასთან ერთად, არცერთი მათგანი არ არის დახატული აბსოლუტურად…

Read More »
განხილვა

დულარდუხტის დახასიათება

– „„ვეფხისტყაოსნის“ შემოქმედის გენიალურობა ეპიზოდურ პერსონაჟთა ხატვაშიც ჩანს. მას შეუძლია ორიოდე სტრიქონით შექმნას დასამახსოვრებელი მხატვრული სახე-ხასიათი. გავიხსენოთ დულარდუხტი – ქაჯეთის…

Read More »
ესე

ეპიზოდური პერსონაჟები „ვეფხისტყაოსანში“

– „რუსთაველის გენია, მისი იგავმიუწვდენელი ოსტატობა ჩანს არა მარტო მთავარი პერსონაჟების მხატვრული სახეების შექმნისას, არამედ ეპიზოდური სახეების ხატვისას. მას თითოეული…

Read More »
ესე

ვარსქენის დახასიათება

– „საქართველოს ჭირთა ჭირი, შეიძლება ითქვას, ყველა უბედურების უმთავრესი სათავე რომ ქვეყნის კუთხეების სეპარატიზმი/განკერძოებულობა, დიდფეოდალთა მისწრაფებაა შეუზღუდავი ძალაუფლებისა და სიმდიდრისაკენ,…

Read More »
ესე

ვაჭართა სახეები „ვეფხისტყაოსანში“

– „„ვეფხისტყაოსანში“ აისახა ვაჭართა საზოგადოება, მათი ქალაქ-სახელმწიფო- გულანშარო, მათი ცხოვრების წესი. გულანშარო – ყვავილების ქალაქია, კოხტა, ტურფა, ფერადი, უამრავი ბაღით…

Read More »
ესე

ვეფხისტყაოსნის“ ადრესატები, ავტორის ვინაობა და სიუჟეტის გაუცხოების საკითხი პროლოგის მიხედვით

– „„თუ „ვეფხისტყაოსანი“ არ იცი, ძნელად დაგიჯერებს ვინმე, რომ ქართველი ხარ“ – წერდა ნოდარ დუმბაძე და მართლაც, რუსთაველის იგავმიუწვდენელი მშვენების…

Read More »
ლიტერატურა

ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგის ანალიზი

– „„თუ „ვეფხისტყაოსანი“ არ იცი, ძნელად დაგიჯერებს ვინმე, რომ ქართველი ხარ“ – წერდა ნოდარ დუმბაძე და მართლაც, რუსთაველის იგავმიუწვდენელი მშვენების…

Read More »
ლიტერატურა

ვეფხისტყაოსანი – თინათინის დახასიათება

– „ „ვეფხისტყაოსანში“ ორი ამბავია გადმოცემული: არაბეთის მეფისა და ინდოეთის მეფის. პოემა სწორედ არაბეთის მეფის, როსტევანისა და მისი მზის მსგავსი…

Read More »
ესე

მართალი სამართალი ვეფხისტყაოსანში

– „ვეფხისტყაოსანი“ ქართველებისთვის ყოველთვის იყო სამართლიანობის, კაცურკაცობის, ზნეობის, რაინდობის, ვაჟკაცობის, ჰუმანიზმის მასწავლებელი. მაგრამ არის პოემაში ისეთი მომენტები, რომლებიც, ერთი შეხედვით,…

Read More »
Back to top button