რევაზ ინანიშვილი

მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – წისქვილში რომ წავედი

ჩემი დათუნა ახლა ხუთი წლისაა. სამი წლისაც არ იქნებოდა, ერთხელ ეს ამბავი მოვუყევი და მას შემდეგ ალბათ ასჯერ მაინც მექნება…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ხორასნელი ჭაბუკი

ხომ მიგდებთ ყურს? აი, რა გულსაკლავ ამბავს მოგვითხრობენ მეისტორიენი:თემურლენგი ბაღდადში ატარებდა ზამთარს. მივიდა მაცნე, მოჰყვა მეორე, მერე მესამეც – პირქვე…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ჯანი როდარი

1978 წლის აპრილის დამდეგს საბჭოთა კავშირის მწერლების, მხატვრების და გამომცემლობების მუშაკთა თითქმის ოცკაციანი ჯგუფი იტალიაში გაგვიშვეს ნახევრად ტურისტულ, ნახევრად დელეგატების…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ანდერძი დავით გონჯილაშვილს

დავით გონჯილაშვილს ამას, რასაც მე ეხლა ვწერ, თქვენთვის არა ვწერ, ჩემო შვილებო. თქვენა, ვერც ბიჭებსა და ვერც ქალებს, ცოცხალმა კაცმა…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ბავშვობის უბანი

სად გასწვდება ბავშვის თვალი დიდ სოფელს. ქვემო-უბნით, ჩვენი და პაპაანთ პატარა უბნით, თავდებოდა ჩემი თვალსაწიერი. ჩვენი უბანი ნახევრად მაინც სხვადასხვა…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ბებია – ჩემი მზე

პირველად არ ვწერ მასზე. ჩემი მოთხრობების რამდენიმე პასაჟი მიძღვნილია მისადმი, მაგრამ მხოლოდ დღეს მეძლევა საშუალება, ვუყურო მას, არა როგორც მოთხრობების…

Read More »
ლიტერატურა

რევაზ ინანიშვილი – ბებიას შეგონებანი

ბებია აკვანშივე შემაგონებდა, _ ჩუმად, ჩუმად, თორემ ქონიანი შავი კატა მოვა და წაგიყვანსო. საშინელებაა შავი კატა, მით უმეტეს _ ქონიანი.…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ბიბო

ბიბო პატარა ბიჭია. პატარაა, აბა, მაშ, რა არის, ჯერ ხუთი წლისაც არ გამხდარა! გრძელი ღამის პერანგი აცვია და ისე სძინავს.…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ბღუკები

წავედით ბებრიჭალაში ღორების საყიდლად. მე ვარ და ეგ არი, ეგ ბღუკი, ეს ორნი მივდივართ. მე ათი თუმანი მიმაქვს, მაგას კიდევ…

Read More »
მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – განთავისუფლებული წყალი

ბაღში მილი გასკდა. განთავისუფლებული წყალი გახარებულ შადრევნად ავარდა ცაში; უნდოდა, წასულიყო მაღლა, ძალიან მაღლა, მაგრამ ძალა არ ეყო, წვეთებად დაიშალა…

Read More »
Back to top button