ვირი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ვირი, კაჭკაჭი და მგელი

ერთი კაცი იყო. ერთი დაღლეტილი ვირი ჰყვანდა. წაიყვანა და საძოვარზე დააბა. თვითონ მიღმა დაჯდა და ყურება დაუწყო.  მოვიდა კაჭკაჭი, ზურგზე…

Read More »
იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ვირი, ვეფხი, მელი და მგელი

ერთი ვირი გლახაკისა კაცისა, მიჭირვებული და მჭლე, გაეპარა პატრონსა თვისსა და წავიდა, ერთსა მაღალსა ადგილსა დაისადგურა.  ესეთი ადგილი იყო: დიდი…

Read More »
Back to top button