წიგნების გამოცემა შეერთებული ძალით

საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წიგნების გამოცემა შეერთებული ძალით

მოგეხსენბათ, რომ ქართულს ენაზედ არც ერთი წმინდა ქართული ნაწარმოები კალმისა, არც ერთი ორიგინალური, თავისებური ქმნილება არ არის დასურათებული, გარდა “ვეფხის-ტყაოსნისა”…

Read More »
Back to top button