მოტირალი და მოცინარი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მოტირალი და მოცინარი

ორნი კაცნი იყვნენ ქალაქსა ერთსა. ერთი წამდაუწუმ სულ ტიროდა და ერთი სრულობით იცინოდა, რომე მოწყენილს ვერავინ ნახევდა.  ჰკითხეს მოტირალს კაცსა:…

Read More »
Back to top button