მეცნიერი აქიმი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეცნიერი აქიმი

ერთი კარგი აქიმი იყო. სნეულთან რა მივიდის, სნეულის პატრონი ჭიქით მის შარდს მიუტანდის და, რა ნახის, სენი სცნის, წამალი მისცის…

Read More »
Back to top button