გიგი თევზაძე

ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – სოციალ-ფიზიკური პარალელიზმი

(სოციალურის აბსოლუტური პირველადობის შესახებ) ამ ტექსტის ამოსავალი არ არის არც მიღებული და საყოველთაოდ ცნობილი მეცნიერების ფილოსოფია, თავისი სხვადასხვა გამოვლინებებით, და…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – რა არის განმანათლებლობა?

ეს კითხვა „ბერლინის თვის გამოცემაში“ პირველად 1783 წელს დასვა იოჰან ფრიდრიხ ციოლერმა, რომელის ერთსა და იმავე დროს სასულიერო პირი და…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – “ჩვენი დრო”

წიგნიდან “ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” (ცნობიერების ესტეტიკა) პლატონი “სახელმწიფოს” VII წიგნს – გამოქვაბულის ცნობილ მითს იწყებს შემდეგი სიტყვებით:…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – “ჩვენი ადგილი”

წიგნიდან “ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” (ცნობიერების ესტეტიკა, II ნაწილი.) Iყველასათვის ცნობილია ოიდიპოსის მითი: ავბედითი წინასწარმეტყველებისათვის თავი რომ დაეღწია,…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე -“თამაშის ფენომენოლოგია”

წიგნიდან: ”ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” – 1993. ჩვენ არ დავიწყებთ მსჯელობას იმის დაფუძნებით, თუ რატომ ამოვარჩიეთ თამაში იმ…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – “მესამე ელემენტი”

წიგნიდან: ”ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” – 1993. Iძველ აღთქმაში გვხვდება ამბავი ბაბილონის გოდლის შესახებ: თავიდან ადამიანები ერთ ენაზე…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – “ნამდვილი კინო”

წიგნიდან “უცნობი წიგნები საქართველოდან” ბევრი წიგნი არსებობს კინოს სემიოტიკასა და კინოს მიერ წარმოქმნილ სემანტიკურ ველებზე. თავაძის წიგნი არც კინოს სემანტიკაზეა,…

Read More »
PDF

გიგი თევზაძე – აქ და ყველგან – NUNC ET UNDIQUE

გიგი თევზაძის წიგნი “აქ და ყველგან” სოციალურ თემებზე აგებული სატირული დიალოგებია. ფილოსოფიური მსჯელობებითა და თავისებური იუმორით ავტორი მკითხველს აწვდის თავის…

Read More »
საკითხავი

გიგი თევზაძე – სინქრონული ზურაბ კიკნაძე

(გიგი თევზაძემ ვერ მიიღო მონაწილეობა ზურაბ კიკნაძისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სხდომაში, თუმცა გამოგზავნა ხმოვანი და სლაიდური პრეზენტაცია. გთავაზობთ სლაიდებს და ხმოვანი…

Read More »
ისტორია

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, გიგი თევზაძე “სვანური კოშკები და სვანეთის მაღალი ხელოვნება”

ისტორია და ჰიპოთეზა სვანური კოშკების კომლექსები, ეკლესიების სიმრავლე, მაღალტექნოლოგიური მშენებლობის და ხელოსნობის ცოდნის კვალი, მესტიის მუზეუმში დაცული მაღალი ხელოვნების ნიმუშები…

Read More »
Back to top button