ახალი ამბები

სწრაფი სესხი – მარტივი გზა თანხის მისაღებად

დღეს საქართველოში ხშირია ისეთი შემთხვევა, როცა რაიმეს შეძენა გინდათ ან უბრალოდ თანხა თქვენი სურვილისამებრ გჭირდებათ, თუმცა კონკრეტულ მომენტში ფინანსური რესურსი…

Read More »

შიმშილის სტატისტიკა

ყოველ წელს ავტორები, ჟურნალისტები, მასწავლებლები, მოსწავლეები და სტუდენტები ინტერესდებიან შიმშილსა და საკვების უკმარისობასთან დაკავშირებული სტატისტიკით. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამამ მათთვის…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? დალაქიშვილთა გვარი

დალაქი – თმათ აღმპარსველი. დალაქი, დალაქა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “დალაქ”-ფუძისანი არიან: დალაქიები, დალაქბესუაშვილები და დალაქიშვილები. გვარსახელით ერთფუძენი…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ლომთაძეთა გვარი

ლომი – ქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: ლომა, ლომუა, ლომინ, ლომერ, ლომიტა, ლომნია, ლომსა, ლომთა – იგივე სახელია კნინობით…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ბაქრაძეთა გვარი

ბაქარ – საკუთარი სახელია კაცისა, არაბთა და სპარსთაგან გავრცელებული მთელ აღმოსავლეთსა და საქართველოშიც. გვარის სახელით “ბაქარ”-ფუძისანი არიან: ბაქარაშვილნი – გარე…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ნადირაძეთა გვარი

ნადირი – გარეული მტაცებელი ცხოველი. ნადირ – “რჩეული” სპარსთა ენაზე. ნადირ, ნადირა – საკუთარი სახელი კაცისა, გავრცელებული კავკასიასა და ახლო…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ჭინჭარაულთა გვარი

ჯინჭარა, ჭინჭარა – ძველქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელია კაცისა. გვარის სახელით “ჯინჭარ/ჭინჭარ”-ფუძისანი არიან: ჯინჭარაძენი და ჭინჭრაძენი, ჯინჭარაშვილნი და ჭინჭარაშვილნი, ჯინჭარაულნი და…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ბექაურთა გვარი

ბექა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “ბექ”-ფუძისანი არიან: ბექაიანი – კოლხნი, ბექაძენი – გურულნი, ბექურაიძენი – თუშნი, ბექიშვილნი –…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? სისაურთა გვარი

სისვი – ლეგა, რუხი ძველქართულად. სისა, სისო, სისუა, სისვა – ქართული საკუთარი სახელი კაცისა. გვარისსახელით “სის” ფუძისანი არიან: სისოშვილნი, სისუაშვილნი,…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ხარაძეთა გვარი

ხარა – ძველი ქართული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: ხარაი, ხარია, ხარანა, ხარიკა, ხარიტა, ხარუა იგივე სახელია კნინობით თქმული სხვადასხვარიგად. გვარისსახელით…

Read More »
Back to top button