ქართული გვარები

არუთინაშვილი–არუთინოვი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი არუთინა, რომელიც ნასესხებია თურქულიდან და ნიშნავს ქნარის დამკვრელს.
სახელ არუთინას ქართული სინონიმია არუფინა, ართენა.
ვახტანგ ბატონიშვილის თქმით, აღნიშნულია არხუდანა ბარხუდარაშვილი ვალის თაობაზე, სადაც წერია, რომ არუთინა მისი მოწმე იყო.
1721 წლის აღწერაში სახელი არუთინა ბევრჯერ გვხვდება.
არუთინაშვილი მოგვიანებით რუსულად დაუბოლოვებიათ და არუთინოვებად დაუწერიათ. არუთინოვები არიან ქართველებიც და სომხებიც.

საქართველოში 280 არუთინაშვილი ცხოვრობს: გურჯაანში – 169, თბილისში – 31, რუსთავში – 19. არიან სხვაგანაც.

აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button