ქართული გვარ – სახელები

ქართული გვარები

დუმბაძეთა გვარი

ძირი: დუმბაძე ერთძირიანი გვარია მრავალი განშტოებით. ბუდე: მიუხედავად იმისა, რომ დუმბაძეთა გვარის დიდი უმრავლესობა ამჟამად აჭარაში ცხოვრობს, ეთნოგრაფიული მონაცემების გათვალისწინებით გვარის ბუდე-პირველსაცხოვრისი…

Read More »
ქართული გვარები

ასრათაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ასრათა, რომელიც არაბული წარმოშობისაა და „ნატვრას“ ნიშნავს. ნაცვალი ასრათა 1705 წელს კათალიკოს დომენტი მეორის სათარხნოს წიგნშია…

Read More »
ქართული გვარები

აკოფაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი აკოფა, რომელიც შემდგომში გასომხებულა. მოგვიანებით კი, სომეხი ტერტერები ქართველებს გრიგორიანულ სარწმუნოებაზე აქცევდნენ და გვარიც აქედან გავრცელებულა.აკოფას ფუძე…

Read More »
ქართული გვარები

ჟამიერაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჟამიერა.დიდ ენაგეთში ალექსი ჟამიერაშვილს 1874 წელს შვილი – მიხეილი მოუნათლავს. ნათლია ყოფილა თანასოფლელი გიორგი ბარათოვი. საქართველოში 124…

Read More »
ქართული გვარები

არუთინაშვილი–არუთინოვი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი არუთინა, რომელიც ნასესხებია თურქულიდან და ნიშნავს ქნარის დამკვრელს.სახელ არუთინას ქართული სინონიმია არუფინა, ართენა.ვახტანგ ბატონიშვილის თქმით, აღნიშნულია არხუდანა…

Read More »
ქართული გვარები

ბერინაშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ბერი. ნაზარალიხანმა გაუთარხნა იასე შიოშბეგიშვილს კლდეისელი ექვსი კომლი, მათ შორის – ბერინაშვილი.თეიმურაზ ბერინაშვილი ოჯახთან ერთად მოიხსენიება 1823…

Read More »
ქართული გვარები

კაკაშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი კაკა. კაკა გერმანოზიშვილი მოიხსენიება 1797 წელს, ბატონიშვილ ალმასხანის წერილში, რომელიც მას დედოფალ დარეჯანის სახელზე გაუგზავნია.1721 წელს ქვემო…

Read More »
ქართული გვარები

დომელაშვილი – დომელიშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი დომელა. დიდ ენაგეთში მემამულე ივანე საგინოვის (საგინაშვილის) გლეხად, 1823 წლის აღწერით, მოიხსენიება სოსია დომელაშვილი, რომელიც თელავის მაზრიდან…

Read More »
ქართული გვარები

გელიტაშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გელიტა. გიორგი გელიტაშვილი მოიხსენიება 1713 წლის წყალობის წიგნში. ხაბაზი გელიტაშვილი 1736 წლის დახსნილობის წიგნშია მოხსენიებული, რომელიც ელიზბარ და სხვა…

Read More »
ქართული გვარები

დოდიაშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი დოდია, რომელიც ტბეთის მონასტერშია მოხსენიებული. „სოლოღაშვილ იესეს ღოუბანში ჰყოლია ყმა იორდანე დოდიაშვილი.“ ამავე ძირისაა გვარები: დოდაშვილი,…

Read More »
Back to top button