საქართველო

ესიტაშვილთა გვარი

ესიტაშვილი – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია “ესიტა” – ფუძე და “შვილი” – სუფიქსაცია. ესიტაშვილთა გვარ-სახელის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის…

Read More »

ბააკაშვილთა გვარი

“ბააკაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის საკუთარი სახელი, ეპონიმი – “ბააკა”. მამაკაცის საკუთარი სახელი “ბააკა” ძველ საქართველოში…

Read More »

ციხელაშვილთა გვარი

“ციხელაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – “ციხელა” და სუფიქსაცია – “შვილი”. სიტყვა “ციხე”-დან ნაწარმოებია მამაკაცის საკუთარი…

Read More »

მატიანე ქართლისა – მეორმოცდაექუსე კურაპალატი ქართლისა. აშოტ. ძე ადარნასესი, ბაგრატოანი

შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესისა განადიდა უფალმან მეფობა აშოტ კურაპალატისა: ხოლო ეუფლა ქართლს და საზღვართა მისთა. რამეთუ მათ-ვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამა…

Read More »

პაპაშვილთა გვარი

“პაპაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – პაპა და სუფიქსი – შვილი. პაპაშვილთა გვარსახელის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის…

Read More »

ჩალათაშვილთა გვარი

“ჩალათაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის საკუთარი სახელი, ეპონიმი – “ჩალათა”. ქართველურ ანთროპონიმიკაში სიტყვა “ჩალა”-დან მიღებულია მეტსახელი…

Read More »

მაღლაკელიძეთა გვარი

“მაღლაკელიძე” ტოპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია ადგილის სახელი “მაღლაკი”. საქართველოში გვაქვს “მაღლაკ”-ფუძიანი რამდენიმე ტოპონიმი. იმერეთში, წყალტუბოს რაიონში, არის სოფელი…

Read More »

მამუკელაშვილთა გვარი

“მამუკელაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – “მამუკელა” და სუფიქსაცია – “შვილი”. მამუკელაშვილთა გვარსახელის ფუძეში ფიქსირებულია გვარის…

Read More »

ალადაშვილთა საგვარეულო

გვარსახელი “ალადაშვილი” ფუძეში შეიცავს წინაპრის საკუთარ სახელს “ალადა”. ოდესღაც ვინმე ქიზიყელი ალადას შთამომავლებს ალადაშვილობა გაუგვარდათ. ჩვენამდე მოღწეული პირველი წერილობითი წყარო,…

Read More »

ქურდაძეთა გვარი

“ქურდ”-ფუძიანი გვარსახელების (ქურდაძე, ქურდიანი, ქურდოვანიძე, ქურდევანიძე, ქურდაგია, ქურდობაძე, ქურდაშვილი, ქურდიკაშვილი და სხვა) ეტიმოლოგიის შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაა. ერთი ვერსიით, ისინი ეთნონიმური…

Read More »
Back to top button