საქართველო

 • ესიტაშვილთა გვარი

  ესიტაშვილთა გვარი

  ესიტაშვილი – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია “ესიტა” – ფუძე და “შვილი” – სუფიქსაცია. ესიტაშვილთა გვარ-სახელის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის…

  Read More »
 • ბააკაშვილთა გვარი

  ბააკაშვილთა გვარი

  “ბააკაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის საკუთარი სახელი, ეპონიმი – “ბააკა”. მამაკაცის საკუთარი სახელი “ბააკა” ძველ საქართველოში…

  Read More »
 • ციხელაშვილთა გვარი

  ციხელაშვილთა გვარი

  “ციხელაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – “ციხელა” და სუფიქსაცია – “შვილი”. სიტყვა “ციხე”-დან ნაწარმოებია მამაკაცის საკუთარი…

  Read More »
 • მატიანე ქართლისა – მეორმოცდაექუსე კურაპალატი ქართლისა. აშოტ. ძე ადარნასესი, ბაგრატოანი

  მატიანე ქართლისა – მეორმოცდაექუსე კურაპალატი ქართლისა. აშოტ. ძე ადარნასესი, ბაგრატოანი

  შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესისა განადიდა უფალმან მეფობა აშოტ კურაპალატისა: ხოლო ეუფლა ქართლს და საზღვართა მისთა. რამეთუ მათ-ვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამა…

  Read More »
 • პაპაშვილთა გვარი

  პაპაშვილთა გვარი

  “პაპაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – პაპა და სუფიქსი – შვილი. პაპაშვილთა გვარსახელის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის…

  Read More »
 • ჩალათაშვილთა გვარი

  ჩალათაშვილთა გვარი

  “ჩალათაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია წინაპრის საკუთარი სახელი, ეპონიმი – “ჩალათა”. ქართველურ ანთროპონიმიკაში სიტყვა “ჩალა”-დან მიღებულია მეტსახელი…

  Read More »
 • მაღლაკელიძეთა გვარი

  მაღლაკელიძეთა გვარი

  “მაღლაკელიძე” ტოპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია ადგილის სახელი “მაღლაკი”. საქართველოში გვაქვს “მაღლაკ”-ფუძიანი რამდენიმე ტოპონიმი. იმერეთში, წყალტუბოს რაიონში, არის სოფელი…

  Read More »
 • მამუკელაშვილთა გვარი

  მამუკელაშვილთა გვარი

  “მამუკელაშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე – “მამუკელა” და სუფიქსაცია – “შვილი”. მამუკელაშვილთა გვარსახელის ფუძეში ფიქსირებულია გვარის…

  Read More »
 • ალადაშვილთა საგვარეულო

  ალადაშვილთა საგვარეულო

  გვარსახელი “ალადაშვილი” ფუძეში შეიცავს წინაპრის საკუთარ სახელს “ალადა”. ოდესღაც ვინმე ქიზიყელი ალადას შთამომავლებს ალადაშვილობა გაუგვარდათ. ჩვენამდე მოღწეული პირველი წერილობითი წყარო,…

  Read More »
 • ქურდაძეთა გვარი

  ქურდაძეთა გვარი

  “ქურდ”-ფუძიანი გვარსახელების (ქურდაძე, ქურდიანი, ქურდოვანიძე, ქურდევანიძე, ქურდაგია, ქურდობაძე, ქურდაშვილი, ქურდიკაშვილი და სხვა) ეტიმოლოგიის შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაა. ერთი ვერსიით, ისინი ეთნონიმური…

  Read More »
Back to top button