იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მათრახიანი ხოხობი

ნადირობას ვიყავ. მამალი ხოხობი გაფრინდა. ქორი მოვუტიე. მერმე დედალი გაფრინდა. აღარა მაქვნდა რა. მათრახი შევსტყორცნე.

მათრახის ბილდირგა ხოხობს ყელს გადაეცვა და წავიდა. 

მეორეს წელს შემოვიარე, მას ხოხობს ღლაპნი დაეფრინნეს და ყველას ყელზე წვრილნი მათრახნი ეკიდნეს.

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button