ზამთრისპირის სევდა

მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ზამთრისპირის სევდა

ზამთრისპირის ბურუსიან დღეს ოთხი თეთრი ვეება ფრინველი უხმაუროდ მოვიდა და ბაღის ბოლოში, ფოთოლგაცვენილ კაკალზე დაჯდა. ისხდნენ, როგორცბავშვის ნახატში, ხესთან შედარებით…

Read More »
Back to top button