უნაღვლოთა მძებნელი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – უნაღვლოთა მძებნელი

მეფე ვინმე იყო დიდებული, მოლხინე, უხვი და ყოველთა ურჩთა მისთა შემაძრწუნებელი. და ჰყვა ვაზირი ბრძენი და საუბარ-კეთილი ჰკითხა ვაზირსა:  –…

Read More »
Back to top button