ცინცაძეთა გვარი

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ცინცაძეთა გვარი

ცინი, ცინა – ძველქართული, წარმართული საკუთარი სახელია კაცისა, ხოლო ცინარ, ცინცა და ცინცაბა – იგივე სახელია კნინობით თქმული. გვარის სახელით…

Read More »
Back to top button