შურით შეშლილმა ნიმფამ დაგწყევლა

პოეზია

გოგი ნარეკლიშვილი შურით შეშლილმა ნიმფამ დაგწყევლა

შურით შეშლილმა ნიმფამ დაგწყევლა და ვერც სხეული იპოვა შენი სული ვით ციდან გამკრთალი ელვა ახლაც უწრფელეს სიყვარულს მღერის კამკამა წყაროს…

Read More »
Back to top button