მოულოდნელი უცერემონიალობა

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – მოულოდნელი უცერემონიალობა

ამას წინად ბ-მა ჯაჯანაშვილმა დაბეჭდა მეორე საკითხავი წიგნი შემდეგ ანბანისა სათაურით “მეგობარი”. გადავათვალიერეთ ეს წიგნი და სახტად დავრჩით. საბუთიცა გვქონდა.…

Read More »
Back to top button