მდგომარეობიდან

ახალი ამბები

ახალი მეტამატერიალი, რომელიც მყარი მდგომარეობიდან დრეკადში გადადის პირობების შესაბამისად

ბოლო დროს მეცნიერები სულ უფრო მეტ კვლევას ატარებენ ე.წ. მეტამატერიალების შექმნის სფეროში. არსობრივად, მეტამატერიალები – ეს არის მასალები, რომელთა უნიკალური…

Read More »
Back to top button