მასწავლებელთათვის

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – მასწავლებელთათვის

“ქართული ანბანის” I გამოცემის წინასიტყვაობა ყველა ახალი მიღების მაშინ, როდესაც ძველში შეამჩნევენ ნაკლულევანებას. რა ნაკლულევანება აქვს ჩვეულებრივ ანბანების მეთოდს? პირველი…

Read More »
Back to top button