ირაკლი კენჭოშვილი

ლიტერატურა

ნინო დარბაისელი – გალაკტიონის “უცნაური სასახლე”

რას უნდა ნიშნავდეს და მიანიშნებდეს სათაური “უცნაური სასახლე” – “არტისტულ ყვავილებში”,ამ უცნაურობებითა და საიდუმლოებებით ისედაც გაჯერებულ წიგნში, სადაც “სასახლე” ერთი…

Read More »
Back to top button