ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკითხავი

მაია გესლაიძე – პოლიტიკა და ზნეობა (ნიკოლო მაკიაველი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო კურსის “შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I” სტუდენტი „ამბობენ,რომ პოლიტიკა მეორე უძველესი პროფესიაა, მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო და…

Read More »
საინტერესო

ენდრიუ ჰეივუდი – პოლიტიკური იდეოლოგიები

წიგნიდან – ენდრიუ ჰეივუდი “პოლიტიკა” „ფილოსოფოსები სამყაროს სხვადასხვა ახსნას გვთავაზობენ, მიზანი კი – მისი შეცვლაა“ კარლ მარქსი. თეზისები ფოიერბახის თაობაზე…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – პლატონის კვლევა საქართველოში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი პლატონის კვლევა საქართველოში მეთორმეტე საუკუნეში იონე პეტრიწით დაიწყო. იონე პეტრიწი გახლავთ XI-XII საუკუნეების ქართველი ფილოსოფოსი. მისი ცხოვრებისა…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – დიალოგური აზროვნება (პლატონი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დიალოგური აზროვნება პლატონის ფილოსოფიის კვლევა მისი როგორც გარეგანი ფორმების, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზისით გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. ათენელი მოაზროვნის მიერ…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – შემეცნების საფეხურები პლატონის ფილოსოფიაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საკითხი ცოდნისა და შემეცნების შესაძლებლობის შესახებ პლატონის დიალოგებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, უმეტესად იდეების სწავლებასთან მიმართებაში. ცოდნა, რომელიც…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – “პლატონის ფილოსოფია – გზა სამართლიანობისაკენ”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამყაროსეული და სახელმწიფო სტრუქტურების იზომორფულობა კოსმოლოგიური სისტემის მოწესრიგებულობა პლატონის მოძღვრებაში სამართლიანობის ტოლფასია. კოსმოლოგიური სისტემა, რაც თავისთავში მოიცავს…

Read More »
ფილოსოფია

კარლ მარქსი – ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიის კრიტიკისათვის

შესავალი გერმანიისათვის რელიგიის კრიტიკა არსებითად დამთავრებულია, ხოლო რელიგიის კრიტიკა ყველა კრიტიკის წანამძღვარია. ცთომილების ამქვეყნიური არსებობა სახელგატეხილია, მას შემდეგ, რაც მისი…

Read More »
Back to top button