საბავშვო

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ციტუე დადიანი

ერთ დროს ჩვენს დადიანს რქმევია ცატუ. ამ ცატუსთანა დადიანი ჩვენს ქვეყანას არ ჰყოლია. შესახედავად ზეციდან ჩამოსული ღმერთის მსგავსი ყოფილა. ღონით…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ციტუე დადიანი

(ვარიანტი) ჩვენს ქვეყანას ბევრი დადიანი ჰყოლია, მაგრამ ციტუე დადიანის მსგავსი დადიანი არასოდეს ყოფილა. ვერც ტან–ფეხით, ვერც შესახედავად და ვერც ძალით…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ალანის ხელმწიფის ქალიშვილი

როდის, ეს კაცმა არ იცის, მაგრამ ერთხელ ალანის ხელმწიფეს შემოუთვლია ჩვენი დადიანისთვის: «ჩემი ქალიშვილის მსგავსი გოგო ქვეყნად რომ არ არის,…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და დედინაცვალი

ყოფილა ერთი კაცი. ამ კაცს ცოლი მოკვდომია და მისგან დარჩენია ერთი მზეთუნახავი გოგო. დაქვრივებულს მაშინათვე მეორე ცოლი შეურთავს. მალე ამ…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – შავი ტყე, ოქროს კრავი და ქალი და ვაჟი

ყოფილა ერთი დადიანი. ჰყოლია ერთადერთი ვაჟი. გარდაცვლილა ვაჟის დედა და დადიანს მეორე ცოლი მოუყვანია. ამ ქალს შვილი რომ გაუჩნდა, გერი…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავის მაძებარი გოგო

აშურის ხელმწიფეს ერთი ქალიშვილი ჰყოლია. ამ გოგოს მეტი ამ ხელმწიფეს არავინ გააჩნდა. ეს გოგო ისეთი ლამაზი ყოფილა, მისი მსგავსი კაცს…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – დატყვევებული დადიანი და ოქროს ვერძი

ერთხელ ჩვენს ერთ–ერთ დადიანს – კაცმა არ იცის ეს როდის მოხდა – სულ რომ არ ელოდა ისე, ოთხი მხრიდან დასხმია…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ტონბა – ვარჩხილი და ოქროს ვერძი

(1 ვარიანტი) იყო ერთი მართლაც უბადო მწყემსი. გაგონილი ჰქონდა, რომ ოქროს კრავი ტონბა–ვარჩხილში ტანს იბანსო და იმ წყლის გარდა სხვას…

Read More »

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი

იყო ერთი მონადირე (მაჯინ). როდესაც ეს მონადირე წავიდოდა, ისე არასოდეს დაბრუნდებოდა, რომ რაიმე ნანადირევი (ნაჯინ) არ მოეტანა. ერთხელ რომ წავიდა,…

Read More »
Back to top button