პოეზია

კახაბერ ჯაყელი – უფლის ჩვენის იესო ქრისტეს ლაშქრის ქართველი მხედრები მეორედ მოსვლისას

კახაბერ ჯაყელი – უფლის ჩვენის იესო ქრისტეს ლაშქრის ქართველი მხედრები მეორედ მოსვლისას

ეძღვნება 2009 წლის 17 იანვარს, ნარკომაფიასთან ბრძოლისას, დაღუპული
მართლმადიდებელი ქართველი რაინდის, ოფიცერ თემო ჭუმბურიძეს ხსოვნას

ვნების
კვირაა,
თითქოს
ეხლა
შენს
კეთილ
სახლში,
სულიერებამ
გაიღვიძა,
და
ელოდები,
შენელოდები,
იმუჩინარს,
ვინც
გიჩურჩულებს,
რომ
უკვდავია,
უკვდავია,
მათი
სულები!

***
ჰოუკვდავია,
უკვდავია,
სულები
მათი,
ვინც
სიკეთისთვის,
უკვდავება
კვდომას
არჩია,
ვინც
ახალგაზრდად,
სამუდამოდ
დარჩა,
ჩვენს
გულში,
ვინც,
ხორციელი
სიყვარული
არ
არ შეამჩნია….

***
ვიცი,
ხორციელ
სიყვარულსრომ
უკუაგდებენ,
გმირნი,
სამყაროს,
კარიბჭესთან…
შუბით
დგებიან,
იქ
ბოროტება,
შემოუტევს…
მათ
დასაღუპად,
მაგრამ
გმირები,
თავდადებით
ჩუმად
კვდებიან…

***
მათ
იდუმალი
დაადგებათ,
თავზე
ნათელი,
გმირებს,
ბავშვური,
სიხარულით
სავსე
თვალები,
რომ
დაუხუჭავთ,
დაადგებათ,
თავზე
გვირგვინი,
და
გვაფრთხილებენ….
ამაოთა
ნურვის
მისტირით…!

***
„ნუ
იტანჯებით!“
ჩვენ
ღიმილით
გვეუბნებიან,
აფრქვევენ
ნათელს,
სიხარულით
მოსილნი
სჩანან,
მათ
შეასრულეს
უდიდესი,
მისია
კაცის….
სიცოცხლე
დასთმეს…..
მიმოფანტეს….
რაც
კი
ებადათ!

***
თავად,
უფალთან,
ღმერთთან
ჩვენთან
დაიდეს
ბინა,
უფლის
ლაშქარი….
თავგანწირულ
გმირთა
რაზმებით…
როგორც
გოდოლი….
ერთ
კაცად
დაჯარად
შეი ქნა….
მეორედ
მოსვლად…
განემზადნენ
ქვეყნად
ვაჟები!

***
და
როს
სამყარო….
დასასრულით
დაგვირგვინდება
დაროცა
უფლის
დაბრუნება
მოახლოვდება,
ქრისტეს
ლაშქარი,
ანტიქრისტეს,
წყეულს
დალახვრავს!
ქრისტეს
ლაშქარი
ანტიქრისტეს
შეებრძოლება!

***
ქრისტესლაშქარი,
ანტიქრისტეს,
დაკრავს
ზეციდან,
ბრძოლა
იქნება
გადამწყვეტი….
ცეცხლის
ენებით,
თვი თ
შენობები,
უძველესნი,
დაიქცევიან,
ცეცხლი
დაბუგავს….
ბოროტებას.
ველურ
მერნებით.

***

სწრაფიმერნებით,
დაეშვება….ციდან
ლაშქარი.
აღტკინებული
უფლისმადლით,
რწმენის
მხედრები,
თვით
ანტიქრისტეს
ბოროტებას
მიმოანგრევენ.
სადღაც….
სირიას…
დასრულდება…
მისიგეგმები!

***
სადღაცსირიას,
გაიხსნებაზეცა….
მერნებით,
უფლისლაშქარში,
ს აარაკო,
ჩვენი
მხედრები,
უფლის
ლაშქარში,
სიყვარულით…
ხმალთა
ძგერებით,
ჩვენც…
მათთან
მივალთ….
საფლავებით….
შეუერთდებით!

***

დაროსამოვალთ,
საფლავებით….
უფლის
ვედრებით!
ქრისტეს
ლაშქარი,
გაგვამხნევებს,
ნათელმოსილი.
იმრაინდებში
იქნებიან
ჩვენი
მხედრები!
გორგასლიანი,
დავითიან
ჯვრით
შემოსილნი!

***
ჰე… გორგასალი,
საქართველოს…
მეფე წმინდანი,
ამ წმინდა ლაშქრის
მეუფე და მხედართმთავარი,
დავით მეოთხე,
საქართველოს
აღმშენებელი,
ვინც თურქი დასცა,
დავითურად,
ვით გოლიათი!

***
ყველა აქ არის,
შეწირული ივერიელნი,
და უფლის რაინდთ
გაამხნევებს როგორც სპასპეტი
ეს შავლეგოა თავად,
შალვა ახალციხელი,
მის გვერდით ვხედავთ
წამებულებს,
მთავრებს
არგვეთის!

***
ყოველი აქ არს,
თბილისელი ასი ათასი,
ექვსი ათასი გარეჯელი
ბერი მდუმარედ,
ჯვარს გარდასახავს
ნაომარ ველს
და იგალობებს…
ქართულად ლოცავს,
ზეცის ტატნობს,
ჩვენი უფალი!

***

მეფეთა გვერდით…
გალაღებულ გაბრწყინებული.
თეთრ სამოსელში…
ქედუხრელი ყოვლით ქებული,
ყველა იხილავს,
ომდაღლილი იღიმის თემო…
ერთი ვაჟკაცი
მამულისთვის თავდადებული!

***
და უფლის ჯარი
გაიმარჯვებს….ქართველ მხედრებით!
და შემიწყალე….
ღმერთო ჩემო…. მეც გევედრები!

კახაბერ თენგიზის-ძე ჯაყელი

17 იანვარი 2011 წელითემოს დაღუპვის

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button