პოეზია

გრიგოლ ორბელიანი ალბომში

როს გარდაშლიდე,

მეც დამხედავდე,

განიღიმებდე,

მომიგონებდე.

მარამა ვა თუ მე ესრეთ ვარ შესაბრალო ბედისა,

რომ არღა მოგაგონდები მეორედ გადაშლამდისა?

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button