ლიტერატურამოთხრობა

ივან ბუნინი – კაპიტალი

მელოტი, გაღაჟღაჟებული, დიდმუცელა მებურახე მკვირცხლად გაჰყვირის მთელს ბაზრობაზე თავისი ტენორით:

— გასინჯეთ ბურახი, პირდაპირ ცხვირს უღიტინებს! დუღს-გადმოდუღს და დამლევი არა ჰყავს!

ბრბოს მოარღვევს ახმახი ჟღალი მამაკაცი კეფაზე მოგდებული თბილი ქუდით; უზარმაზარი თეთრი პური ამოუჩრია იღლიაში და თან მისით პირგამოტენილი იღეჭება.

თავს უკან აგდებს, ნესტოებს ბერავს:

— რამდენისაა ეს შენი ბურახი?

— ბოთლში — „არწივია“, ჭიქაში — შვიდი კაპიკი!

— კაპიკად ვერ დამისხამ?

— კაპიკად, ჩემო კარგო, ბეღურაც არ მოგიშარდავს!

მამაკაცი იღეჭება, ფიქრობს. მერე ამოოხვრით, მაგრამ მტკიცედ იძახის:

— არა, შვიდ კაპიკად არ შემიძლია. კაპიტალი არ მაძლევს ამის უფლებას!

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button