ვისი გორისა ხარ

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? დალაქიშვილთა გვარი

დალაქი – თმათ აღმპარსველი. დალაქი, დალაქა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “დალაქ”-ფუძისანი არიან: დალაქიები, დალაქბესუაშვილები და დალაქიშვილები. გვარსახელით ერთფუძენი…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ლომთაძეთა გვარი

ლომი – ქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: ლომა, ლომუა, ლომინ, ლომერ, ლომიტა, ლომნია, ლომსა, ლომთა – იგივე სახელია კნინობით…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბაქრაძეთა გვარი

ბაქარ – საკუთარი სახელია კაცისა, არაბთა და სპარსთაგან გავრცელებული მთელ აღმოსავლეთსა და საქართველოშიც. გვარის სახელით “ბაქარ”-ფუძისანი არიან: ბაქარაშვილნი – გარე…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ნადირაძეთა გვარი

ნადირი – გარეული მტაცებელი ცხოველი. ნადირ – “რჩეული” სპარსთა ენაზე. ნადირ, ნადირა – საკუთარი სახელი კაცისა, გავრცელებული კავკასიასა და ახლო…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ჭინჭარაულთა გვარი

ჯინჭარა, ჭინჭარა – ძველქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელია კაცისა. გვარის სახელით “ჯინჭარ/ჭინჭარ”-ფუძისანი არიან: ჯინჭარაძენი და ჭინჭრაძენი, ჯინჭარაშვილნი და ჭინჭარაშვილნი, ჯინჭარაულნი და…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბექაურთა გვარი

ბექა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “ბექ”-ფუძისანი არიან: ბექაიანი – კოლხნი, ბექაძენი – გურულნი, ბექურაიძენი – თუშნი, ბექიშვილნი –…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? სისაურთა გვარი

სისვი – ლეგა, რუხი ძველქართულად. სისა, სისო, სისუა, სისვა – ქართული საკუთარი სახელი კაცისა. გვარისსახელით “სის” ფუძისანი არიან: სისოშვილნი, სისუაშვილნი,…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ხარაძეთა გვარი

ხარა – ძველი ქართული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: ხარაი, ხარია, ხარანა, ხარიკა, ხარიტა, ხარუა იგივე სახელია კნინობით თქმული სხვადასხვარიგად. გვარისსახელით…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბოლქვაძეთა გვარი

ბოლქვი – “რომ ყვავილს და ბალახს ძირი ჰქონდეს”. აქედან ბოლქვა – მეტსახელი და საკუთარი სახელია კაცისა. რომელსამე ბოლქვას შვილთ ბოლქვაძეობა…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ლებანიძეთა გვარი

ლებანი – ნიგვზის გულის ნახევარი (საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული). ლებანი – ქართული საკუთარი სახელი კაცისა. შესაძლოა, ლებანი, ლებანა – კნინობითი…

Read More »
Back to top button