ვისი გორისა ხარ

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? არეშიძეთა გვარი

მთის რაჭას ბუდობდა ძველთაგან გვარი არეშიძეთა. ღების მახლობლად, მუხამეშის ხევში, დეგციხის მფლობელნი იყვნენ თავადი არეშიძენი. მთა ვერ ჰგუობდა ფეოდალთა ბუდეს.…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? რაზმაძეთა გვარი

რაზმი – მწყობრი ჯართა (საბა). რაზმა – ქართული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო რაზმია, რაზმაზა და რაზმანა – იგივე სახელია კნინობით…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ფიფიათა გვარი

ფიფი – ქართული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო ფიფა, ფიფულა, ფიფხა და ფიფინა – იგივე სახელია კნინობით თქმული სხვადასხვარიგად. გვარის სახელით…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ცინცაძეთა გვარი

ცინი, ცინა – ძველქართული, წარმართული საკუთარი სახელია კაცისა, ხოლო ცინარ, ცინცა და ცინცაბა – იგივე სახელია კნინობით თქმული. გვარის სახელით…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ხარხელაურთა გვარი

ხარხელაური ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში დევს წინაპრის საკუთარი სახელი ხარხელა. ხარხელაური ერთძირიანი გვარმოდენილობაა. ყველა ხარხელაური ერთი წინაპრის შთამომავალია. ერთძირიან…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? მუსერიძეთა გვარი

მუსა – სუფთა რამ ტაბლათ მოსაგველი ძველქართულად. მუსია – ქართული წარმართული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: მუსავ, მუსაყ, მუსიგ, მუსარ და…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? გოზალიშვილთა გვარი

გოზალ – ლამაზი თურქთა ენაზე. აქედან ნაწარმოებია საკუთარი სახელი გოზალა. გვარსახელი გოზალიშვილი საქართველოს სხვადასხვა მხარეშია გავრცელებული: ქართლში, კახეთში, ქიზიყში, ჰერეთში,…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? შაიშმელაშვილთა გვარი

შაიშმელაშვილი ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში დევს წინაპრის საკუთარი სახელი შაიშმელა. არსებობს შაიშმელაშვილთა გვარის ფუძემდებლის სახელთან დაკავშირებული რამდენიმე გადმოცემა და…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? დაუდიშვილთა გვარი

დაუდიშვილი ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. “დაუდ” – კაცის საკუთარი სახელია, იგივე დავითი. დაუდიშვილთა გვარმოდენილობის ბუდე-პირველსაცხოვრისი შიგნით კახეთის სოფელი ჩუმლაყია. კახეთში დაუდიშვილთა…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბუაძეთა გვარი

ბუაძეთა ეპონიმური, ერთძირიანი გვარის ბუდე-პირველსაცხოვრისად, წერილობითი წყაროებისა და ზეპირი გადმოცემების მიხედვით, ქვემო რაჭის სოფელი ხონჭიორი უნდა ვივარაუდოთ. ეთნოგრაფიული მონაცემებით, რაჭველ…

Read More »
Back to top button