ვასილ ბარნოვი

ლიტერატურა

ვახტანგ ინაური – არმაზის მსხვრევა – ქრისტიანობის დასაწყისი (ვასილ ბარნოვი)

ქართლის მოქცევის ამსახველი წყაროები უშუალოდ ქრისტიანობის გავრცელების ფაქტებს გადმოსცემენ და ჯიუტად სდუმან იმ ეროვნულ ტკივილებზე, რაც თან ახლავს ახალი სარწმუნოების…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – საფლავის ქვაზე

1 ცრემლი ხომ მწუხარების ნიშანია, მაგრამ ისიც სამკაულია მადლიან სახეზე. ციმციმებს ცვარი ცრემლისა ტურფად ახრილ წამწამზე, თრთის, კამკამებს: ჩამდგარა ცვარი…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – სოვდაგარი

1 ამბობენ, ქართველს ვაჭრობაში შნო არა აქვსო. ეს მართალი არ არის: მთელ დასავლეთ საქართველოს ეხერხება ვაჭრობა. თანხა არა აქვთ, თორემ…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – სოკო, სოკო!

1ხომ იცნობთ ცალხელ ჯამბარულას, სოკოს რომ ჰყიდის? არც იკი გაგიგონიათ?! ან კი რა გასაკვირველია, როცა იმისთანა ჭიების დანახვა დურბინდითაც ძნელია.ჯამბრულა…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – ტკბილი დუდუკი

1დაუვიწყარია სიყრნის მეგობარი. თუნდა გაგყაროს ცხოვრების გზამ, მაინც მისი სახე ნათლად არის აღბეჭდილი გულში, როგორც ბალღობისავე დროსათან დაკავშირებული სურათები ცხოვრებისა…

Read More »
პოეზია

ვასილ ბარნოვი – უძღები

1მთლად ახალგაზრდა ვიყავ, ახლად კურსშესრულებული და ქვებიც ვარდისფრად მეჩვენებოდნენ. გული მიმღეროდა, ყველაფერს შევტრფოდი, ყველას შევხაროდი, ვეალერსებოდი. ყვავილობის დრო იყო დალოცვილი!…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – ფარჩის ახალუხი

1დიდი სახლები დიდის ქალაქისა ზვიადად გადაჰყურებდნენ მთელ არეს. ღრუბლებს ეთამაშებოდნენ მაღალნი, ბაბილონის გოდოლივით ცისთვის უნდოდათ მიებჯინათ თავი. აღარ კადრულობდნენ გალაღებულნი…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – ქალაქში

ტალღა-ტალღად. თეთრად თუ ფერადად ნაღები კედლები მთლად დაჩითულიყო, გაწუნწკლილიყო. – აშენდა ჩვენი მუშტარი, აშენდა! – აშენდა, მა რა მოუვიდა, როცა…

Read More »
მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – ყვავილებში

სევდის ბარს შეველ შენაღონები, მოკრეფად მსურდა ვარდის კონები! 1 “ჩაყვითლებული კუზიანი კი იდგა დარჭმულ ისართან. ძარღვიანი თითები გადაეჭდო ერთმანეთზე და…

Read More »
PDF

ვასილ ბარნოვი – დაეწაფა სურვილით

scroll.ge-ვასილ-ბარნოვი-დაეწაფა-სურვილით-ჩამოტვირთვა 1მაისის ღამე იყო, ბადრი მთვარით გაბრწყინვებული. სოფელ შვინდიანს ჯერ არ ეძინა. დიასახლისები ვახშამს ამზადებდნენ; ძილმორეული ბავშვები დედებს გარს ევლებოდნენ,…

Read More »
Back to top button