ცირა ბარბაქაძე

ლიტერატურა

ცირა ბარბაქაძე – “შეშლილობის სემიოტიკა და თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები”

(პოსტკოლონიური ქართული პოეზია) კულტურულმა პარადიგმამ – “შეშლილობა და შემოქმედება” – 21 ე საუკუნეში ინტენსიურად შემოაბიჯა. “მოდერნიზმში და ავანგარდში შემოვიდა შეშლილობის…

Read More »
ლიტერატურა

ნინო დარბაისელი – გალაკტიონის “უცნაური სასახლე”

რას უნდა ნიშნავდეს და მიანიშნებდეს სათაური “უცნაური სასახლე” – “არტისტულ ყვავილებში”,ამ უცნაურობებითა და საიდუმლოებებით ისედაც გაჯერებულ წიგნში, სადაც “სასახლე” ერთი…

Read More »
Back to top button