შოთა რუსთაველი

ესე

ეპიზოდური პერსონაჟები „ვეფხისტყაოსანში“

– „რუსთაველის გენია, მისი იგავმიუწვდენელი ოსტატობა ჩანს არა მარტო მთავარი პერსონაჟების მხატვრული სახეების შექმნისას, არამედ ეპიზოდური სახეების ხატვისას. მას თითოეული…

Read More »
ესე

ვარსქენის დახასიათება

– „საქართველოს ჭირთა ჭირი, შეიძლება ითქვას, ყველა უბედურების უმთავრესი სათავე რომ ქვეყნის კუთხეების სეპარატიზმი/განკერძოებულობა, დიდფეოდალთა მისწრაფებაა შეუზღუდავი ძალაუფლებისა და სიმდიდრისაკენ,…

Read More »
ესე

ვეფხისტყაოსნის“ ადრესატები, ავტორის ვინაობა და სიუჟეტის გაუცხოების საკითხი პროლოგის მიხედვით

– „„თუ „ვეფხისტყაოსანი“ არ იცი, ძნელად დაგიჯერებს ვინმე, რომ ქართველი ხარ“ – წერდა ნოდარ დუმბაძე და მართლაც, რუსთაველის იგავმიუწვდენელი მშვენების…

Read More »
ესე

რუსთაველის შეხედულება მიჯნურობის შესახებ პროლოგის მიხედვით

– „აქსიომაა: ხელოვნება, სიყვარულიდან იწყება, ისაა პოეზიის პირველმიზეზი. ღმერთი სიყვარულია და „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგში რუსთაველი სწორედ მას შესთხოვს: „მომეც მიჯნურთა სურვილი…

Read More »
ესე

რუსთაველის შეხედულება შაირობის-პოეზიის შესახებ

– „„ვეფხისტყაოსანი“ სამი ნაწილისაგან შედგება: პროლოგი, ძირითადი ნაწილი და ეპილოგი. პროლოგი ღვთისადმი მიმართვით იწყება. სწორედ უზენაესს შესთხოვს რუსთაველი შეწევნას იმ…

Read More »
ესე

შერმადინის დახასიათება

– „კიდევ ერთი დიდებული რაინდის სახეს ხატავს რუსთაველი და ის იდეალური მეგობარი შერმადინია. მის სახელს პირველად ვიგებთ თინათინის გამეფების ეპიზოდში.…

Read More »
ესე

ხატაელი ძმების დახასიათება

„ხატაელი ძმები ეპიზოდური, თუმცა სიუჟეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პერსონაჟები არიან. სწორედ მათგან იგებს ავთანდილი ტარიელის ადგილსამყოფელს: „ჩვენ ვართო ძმანი სამნივე, მით…

Read More »
ლიტერატურა

ნოდარ დუმბაძე – ჩემი რუსთაველი

არაფერი ისე არ ამახსოვრდება ადამიანს, როგორც ბავშვობისას ძილისპირს დედის მიერ თქმული ზღაპარი, იავნანა, წაკითხული ლექსი, ან ამბავი რამე. მე არ…

Read More »
პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: დასაწყისი

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა,ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა,მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე…

Read More »
პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა

იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი. მოსამართლე და მოწყალე, მორჭმული, განგებიანი, თვით მეომარი უებრო, კვლა…

Read More »
Back to top button