საფლავის ქვაზე

მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – საფლავის ქვაზე

1 ცრემლი ხომ მწუხარების ნიშანია, მაგრამ ისიც სამკაულია მადლიან სახეზე. ციმციმებს ცვარი ცრემლისა ტურფად ახრილ წამწამზე, თრთის, კამკამებს: ჩამდგარა ცვარი…

Read More »
Back to top button