რიცა

  • პოეზია
    გალაკტიონ ტაბიძე რიცა

    გალაკტიონ ტაბიძე რიცა

    აფხაზეთს არისერთი ტბა: რიცა.და იქ ხომ გვახსოვსშენცა და მეცა –ზეცა, ვით ზეცადა არა მიწა,მიწა ვით მიწადა არა ზეცა. იმ მიწაშიაცფრთების…

    Read More »
Back to top button