პოემა

პოეზია

ჰომეროსი – ილიადა (პოემა)

ქება პირველი. ჟამიანობა. რისხვა რისხვას, ღმერთქალო, უგალობე აქილევსისა,აქაველთ თავს რომ დაატეხა ვნება ულევი!გმირთა სულები გადახვეწა ქვეშეთის მხარეს,გვამნი დაყარა ყვავ-ყორანთა დასაყივარად5…

Read More »
პოეზია

აკაკი წერეთელი ნათელა

ნათელა ძველებური ამბავი შესავალი ამაღლდით, გრძნობავ, გონებავ!..ასცილდით მზე და მთვარესა!..შეუკავშირდით ვარსკვლავებს,მოციმციმ-მოელვარესა!შეიტყვეთ საიდუმლობაზეციურ ტკბილი ხმებისადა შეისწავლეთ კანონიიმათი შეთანხმებისა!მე მაშინ მხოლოდ გავბედავ,ხელი…

Read More »
პოეზია

აკაკი წერეთელი გამზრდელი

ნამდვილი ამბავივუძღვნი ჩემს პედაგოგებსI მთის მწვერვალზე, ცის მახლობლად,მერცხის ბუდედ რაღაც მოსჩანს;თვალთ ისარი, შენატყორცნი,ვერ არჩევს მის სიგრძეს და განს.ის ფაცხაა, მღვიმის…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი – დავითიანი

ეს კაცი ასე ილოცავს(ავტოპორტრეტზე წარწერილი ლექსი) ღმერთო, მაჩვენე ყანებიამ სარწყავთ მონაყვანები;ღმერთო, დამასწარ ზაფხულსა,ფქვილს ამ წისქვილზედ დაფქულსა. ყოვლად წმინდაო, დამადევწყლურზედ წამალი…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი – სწავლა მოსწავლეთა

ათთა სახმართა საქმეთა ჩაგონება ყრმათათვის ისმინე, სწავლის მძებნელო! მოყევ დავითის მცნებასა,ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა;თავს სინანული სჯობია…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – მეფე დიმიტრი თავდადებული (პოემა)

(ვუძღვნი თ. პეტრე ნაკაშიძეს)უქმე დღე იყო, ტვირთმძიმეი და დამაშვრალი,საყდრის წინ ჯგუფად ხალხი იდგა და ჰყაყანებდა;იქავე ახლოს, ცაცხვის ხის ქვეშ ერთი…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – აჩრდილი (პოემა)

წმინდა ილია მართალი (ჭავჭავაძე) აჩრდილივუძღვნიი ვ. პ ო ლ ტ ა რ ა ც კ ი ს დაი ლ ი…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – ქართვლის დედას (პოემა)

გაგვიძეღ, ბერო მინდიავ,მუხლი მაიბი მგლისაო,გაიყოლიე უმცროსნი,ვისაც თავი აქვს ცდისაო.ხალხური სიმღერა. ვუძღვნი პეტრე ნაკაშიძეს აჰა, იმ დროთგან ერთი სახე ამოღებული,რომელნიც ერთად…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – განდეგილი (პოემა)

ვუძღვნი ოლღა ჭავჭავაძისას I სადაც დიდებულს მთასა მყინვარსაორბნი, არწივნი ვერ შეჰხებიან,სად წვიმა-თოვლნი, ყინულად ქმნილნი,მზისგან აროდეს არა ჰდნებიან,სად უდაბურსა მას მყუდროებასკაცთ…

Read More »
PDF

თამაზ ჩხენკელი – ტრაგიკული ნიღბები

წიგნში ერთადაა წარმოდგენილი თამაზ ჩხენკელის კვლევანი ვაჟა-ფშაველას შესახებ: მონოგრაფია “ტრაგიკული ნიღბები” და “წერილები ვაჟაზე”. “ტრაგიკული ნიღბები” პირველად ცალკე წიგნად გამოიცა…

Read More »
Back to top button