პლატონი

ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – სოლომონ დოდაშვილი ნეოპლატონიზმის შესახებ

სოლომონ დოდაშვილი (1805-1836) იმ გამორჩეულ ქართველ მოაზროვნეთა რიგს მიეკუთვნება, რომელთაც ფილოსოფიური სისტემის შექმნა განიზრახეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების…

Read More »
ფილოსოფია

გიგი თევზაძე – “ჩვენი დრო”

წიგნიდან “ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” (ცნობიერების ესტეტიკა) პლატონი “სახელმწიფოს” VII წიგნს – გამოქვაბულის ცნობილ მითს იწყებს შემდეგი სიტყვებით:…

Read More »
ფილოსოფია

“პლატონი” – ა.თ. ლოსევი, ა.ა. ტახო–გოდი

სათავეებთან ფილოსოფოს პლატონის დაბადება (სიბრძნის გამო თვით ბერძნები მას „ღვთაებრივს“ უწოდებენ) ლეგენდებით არის შებურვილი. ადრეული ხანის თითქმის ყველა ბერძენი ფილოსოფოსის…

Read More »
ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – პლატონი

ანჰაღთი 9 დიალოგს აღიარებს). პლატონის ნაშრომთა დანაწილება მრავალნაირადაა შესაძლებელი და ეს ისტორიულადაც გამოვლინდა: არისტოფანე ბიზანტიელი (ძვ. წ. II ს.) შრომებს…

Read More »
ფილოსოფია

პლატონი და იდეალურ ფორმათა სამყარო

პლატონი(ძვ. წ. 429-347) ერთ-ერთი უდიდეის ფილოსოფოსია ძველი ფილოსოფიის ისტორიაში. ის დაიბადა ათენში. მისი ნამდვილი სახელია არისტოკლე.”პლატონი” კი ზეწოდებაა, რაც ფართოს…

Read More »
წიგნები

პლატონი – სახელმწიფო (წიგნი მეშვიდე)

– შემდგომ ამისა, – ვთქვი მე, – აი, რას შეგიძლია შეადარო ჩვენი ბუნება განათლებისა თუ გაუნათლებლობის მხრივ: წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებიც…

Read More »
ფილოსოფია

პლატონი – სახელმწიფო (წიგნი მეექვსე)

– დიდი ხნის კამათის შემდეგ, როგორც იქნა, გაირკვა, გლავკონ, ვინ უნდა მიგვაჩნდეს ფილოსოფოსებად და ვინ არა. – ასეა, – თქვა…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – პლატონის კვლევა საქართველოში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი პლატონის კვლევა საქართველოში მეთორმეტე საუკუნეში იონე პეტრიწით დაიწყო. იონე პეტრიწი გახლავთ XI-XII საუკუნეების ქართველი ფილოსოფოსი. მისი ცხოვრებისა…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – დიალოგური აზროვნება (პლატონი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დიალოგური აზროვნება პლატონის ფილოსოფიის კვლევა მისი როგორც გარეგანი ფორმების, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზისით გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. ათენელი მოაზროვნის მიერ…

Read More »
ფილოსოფია

მაკა ლაშხია – შემეცნების საფეხურები პლატონის ფილოსოფიაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საკითხი ცოდნისა და შემეცნების შესაძლებლობის შესახებ პლატონის დიალოგებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, უმეტესად იდეების სწავლებასთან მიმართებაში. ცოდნა, რომელიც…

Read More »
Back to top button