ოთარ ჭილაძე

ლიტერატურა

ნინო დარბაისელი – “რკინის საწოლი” (გალაკტიონის რეცეფციისათვის ოთარ ჭილაძის შემოქმედებაში)

“მე მქონდა შესაძლებლობა, პირადად გავცნობოდი გალაკტიონს, მაშინ ჯერ კიდევ სკოლაში ვსწავლობდი და რამდენიმე ბავშვი გაგვაგზავნეს სკოლიდან რაღაცის გადასაცემად, მაგრამ ბოლო…

Read More »
PDF

ადა ნემსაძე – იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის რომანებში

იდენტიფიკაციის თეორიული გააზრებისათვის–იდენტიფიკაციის არსი და სახეები–სოციალური იდენტიფიკაცია–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–პრობლემის კვლევის ისტორია–სოციალური იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–ეროვნული იდენტიფიკაცია–სივრცის იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ძირითადი…

Read More »
PDF

ოთარ ჭილაძე – გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა

“გზაზე ერთ კაცი მიდიოდა” ის ნაწარმოებია, რომლის კითხვის დროს სიმართლის მწარე გემო გრჩება ტუჩებზე… ფარნაოზი არსებულ პირობებში დამარცხებისთვისაა განწირული, მაგრამ…

Read More »
PDF

ოთარ ჭილაძე – მარტის მამალი

“ოთარ ჭილაძის რომანში – “მარტის მამალი”, ასახულია ყმაწვილი კაცის ცხოვრება, რომელსაც მძიმე სულიერი ტრავმა მიაყენა ტრაგიკულმა შემთხვევამ, რისი მოწმეც უნებურად…

Read More »
PDF

ოთარ ჭილაძე – ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან

“რომანის წაკითხვის შემდეგ განუწყვეტლივ ვფიქრობ, განა შეიძლება ამაზე მშვენიერი, ამაზე სრულყოფილი რამე კიდევ დაიწეროს? ეს გახლავთ თანამედროვე პროზის სრულყოფილება.” –…

Read More »
ესე

ოთარ ჭილაძე – ვგმობ სისასტიკეს!

(რადიოგამოსვლა 1989 წლის 11 აპრილს)       დარწმუნებული არა ვარ, რაიმე ზემოქმედებას თუ მოახდენს ჩემი სიტყვა თქვენს სულსა და გონებაზე, მაგრამ…

Read More »
ესე

ოთარ ჭილაძე – კლდეს უკვე უთქვამს ჩემი სათქმელი

(ინტერვიუ გაზეთ «ქართული უნივერსიტეტისთვის») – ბატონო ოთარ, თქვენც თქვენი ბავშვობიდან მოდიხართ. რა განსაზღვრავდა თქვენი სიყრმისა და სიჭაბუკის ცხოვრების სტილს. რა დრო…

Read More »
ესე

ოთარ ჭილაძე – სხვა ვარსკვლავი

«ჩვენ უნდა ვსდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს».ილია ჭავჭავაძე             ყველა ლიტერატურას თავისი განსაკუთრებული წარმომადგენელი ჰყავს, რომელიც ზოგად-საკაცობრიო მაგალითიც არის…

Read More »
საკითხავი

ოთარ ჭილაძე “ხუთი წუთიც არ ყოფილა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის”

„ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესიაო – ქართველის ნათქვამია. შეჩვეულს ნუ გადააჩვევ და შეუჩვეველს ნუ შეაჩვევო – ესეც ჩვენი ისტორიული გამოცდილებაა. თავის დროზე…

Read More »
პოეზია

ოთარ ჭილაძე “ადამიანი გაზეთის სვეტში”

მე მარცვალი ვარ ღმერთის კალთიდან გადმოვარდნილიდა ღმერთმა იცის, რა მელოდებაჩიტის ჩიჩახვი, თუ ქვის საწოლი,ეკალ-ბარდები, თუ თბილი ხნული.მე არ მეგონა, თუ…

Read More »
Back to top button