მზეთუნახავი ქალი

  • ზღაპარი

    მზეთუნახავი ქალი

    იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მზეთუნახავი ქალი, რომელიც მზეს ეუბნებოდა: შენ ჩადი, მე ამოვალო. ამ ქალის ვინაობა დედამიწის…

    Read More »
Back to top button