მწვნეში ჩაფლულს შევხვდი დრევაბოგს

პოეზია

გოგი ნარეკლიშვილი მწვნეში ჩაფლულს შევხვდი დრევაბოგს

მწვნეში ჩაფლულს შევხვდი დრევაბოგს აღარ სდიოდათ ფიჭვებს ცრემლები ტყის მოჩვენება ცეკვავს და ლაღობს ფლეიტას უკრავს გაუჩერებლივ მე ეს არსება მიპყრობს…

Read More »
Back to top button