მისი გავლენა

საინტერესო

გიორგი ხიშტოვანი, ერეკლე პირველი – კორპორაციის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე

საქართველოში, ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე, სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორის მხრიდან უკვე რამდენჯერმე მოხდა სპეციფიკური პოლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარების მოდელის შერჩევა (1). მათ შორის,…

Read More »
Back to top button