მიჯნურობა

ესე

რუსთაველის შეხედულება მიჯნურობის შესახებ პროლოგის მიხედვით

– „აქსიომაა: ხელოვნება, სიყვარულიდან იწყება, ისაა პოეზიის პირველმიზეზი. ღმერთი სიყვარულია და „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგში რუსთაველი სწორედ მას შესთხოვს: „მომეც მიჯნურთა სურვილი…

Read More »
Back to top button