მიჯნურობა-სიყვარული „ვეფხისტყაოსანში“

ესე

მიჯნურობა-სიყვარული ვეფხისტყაოსანში

– „პოეზია სიყვარულიდან იწყება. იგია მისი დაუშრეტელი, მაცოცხლებელი წყარო. ყველა ხალხმა თავისებური სიყვარული იცის და იმაში, თუ როგორ გამოხატავს ამ…

Read More »
Back to top button