მეფე და მისი შვილი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და მისი შვილი

იყო ერთი მეფე მოსამართლე, მოწყალე და მდიდარი ურიცხვი. დაბერდა და შვილი ჰყვანდა კარგი. მისი მეფობა მას მისცა და უთხრა:  –…

Read More »
Back to top button