მეფე და დალაქი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და დალაქი

ინდოთ მეფე აბანოს იბანებოდა და დალაქი თავსა პარსავდა. რა ყელთან სამართებელი მიიღო, მეფეს უთხრა: შენი ასული შემრთეო.  გაუკვირდა მეფესა და…

Read More »
Back to top button