მეპატრონე და მემარნე

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეპატრონე და მემარნე

ერთი მეპატრონე შევიდა მარანსა თვისსა ნახვად ღვინისა. ნახა ქვევრის პირსა ერთი ჯამი იდგა. ჰკითხა მემარნესა:  – რად დგას ჯამი ესე…

Read More »
Back to top button