მეჩონგურე

  • საბავშვო

    მეჩონგურე

    იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, იყო ერთი ძლევამოსილი ხელმწიფე და ჰყავდა ერთი მზეთუნახავი ქალი. ქალს გათხოვების…

    Read More »
Back to top button