მე მოვიგონე

  • სიმღერის ტექტები

    მგზავრები – მე მოვიგონე

    ოთახში ძინავს ბებერ როიალს,სიზმარში ვხედავ კანტს და გოიას,მთვარე დარაჯობს, უმზერს სარკმლიდან,უდარდელად თვლემს.ოთახში დუმს ყველა საგანი,მხოლოდ ჩვენ ორს გვახურავს საბანიდა მაინც…

    Read More »
Back to top button