მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა

“რა წამეკიდა, ყველაი წვრილად გიამბო ენითა,მერმეღა გაბრჭევ მართალი მაგა გულითა ბრძენითა;შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა,ქვაბს ვეღარ გავძელ, მინდორთა მოვლა მომინდა…

Read More »
Back to top button