იაკობ გოგებაშავილი

მოთხრობა

იაკობ გოგებაშავილი – იავნანამ რა ჰქმნა?

იავნანამ რა ჰქმნა, მხატვარი ოსკარ შმერლინგი სამშობლო ღვინისა თბილისიდან რომ აღმოსავლეთისკენ წახვიდე, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგები ერთს გრძელს მთასა,…

Read More »
მოთხრობა

იაკობ გოგებაშავილი – ცოტნე დადიანი

1. მონგოლნი საქართველოში მეცამეტე საუკუნის შუა წლებში საქართველოსათვის თავდადებულობით თავი ისახელა ერთმა დიდებულმა ქართველმა, სახელად ცოტნე დადიანმა. აი, როგორ მოხდა…

Read More »
მოთხრობა

იაკობ გოგებაშავილი – ცხრა ძმანი ხერხეულიძენი

თბილისის სამხრეთით, ორმოცი ვერსის მანძილზე მდებარეობს მოზრდილი სოფელი მარაბდა. სამასი წლის წინათ ამ სოფელში ცხოვრობდა მოხუცი აზნაური ხერხეულიძე, რომელიც გადასახლებული…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – აბასთუმანი

(1874 წ.) აბასთუმნის საზოგადოებას საფუძველი აქვს იყოს უკმაყოფილო ახლანდელი სეზონით. ამ ზაფხულის მკვეთრმა ატმოსფერულმა ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა მთის შესანიშნავი ბუნების…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – არაბული არაკები სამთა კავშირისა

(წერილი რედაქციის მიმართ) მთელი წერილი “გუთნის” შემადგენელთა, დაბეჭდილი “სახალხო გაზეთში”, სავსეა არაბულ არაკებითა. ერთის ამ არაკთაგანის “სიმართლე ბ-ნმა ლუარსაბ ბოცვაძემ…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – არტი ბოროტი არაკის გამო

ჯერ ფონს იკითხავენ, მერე წყალში შევლენ.ხალხური ანდაზა. ამ თვის დადეგს “ცნობის ფურცელში” დაიბეჭდა ერთი ინკლიკატური წერილი ამ სათაურით: ‘”საქართველოს წარმომადგენელი…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – არხეინდა ბრძანდებოდეთ

(პასუხად ბატონს დეპუტატს კარლო ჩხეიძესა) ოღონდ კი უმაღლესმა ინსტანციამ კანონად დასდოს ყველა საგნების სწავლება დედა-ენაზე სახალხო სკოლებში და საქართველოში ამ…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – აჩქარებული მსჯელობა

(წერილი “ივერიისადმი”) საბიბლიოგრაფიო წერილი “ივერიის” უკანასკნელის ნომრისა იწყება ასე: “ჩვენდა სამწუხაროდ, “მოამბის” მეორე ნომერი და “ჯეჯილის” მესამე მოკლებულნი არიან ინტერესსა”.…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – ახალი ღვაწლი კვალისა

ყველა შეგნებულს მკითხველს მოეხსენება, რომ ქართველები, მეტადრე გლეხები, თავისი უვიცობის გამო ბუნების მეტყველებაში, ბევრს იმისთანა ცხოველს ემტერებიან და ხოცავენ, რომელიც…

Read More »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშავილი – ახალი წყალობა სუვორინისა

ბ-ნი სუვორინის გაზეთი “ახალი დრო” ქართველებს ძლიერა სწყალობს. სულ იმის ზრუნვაშია, რომ გაგვამდიდროს რუსი მოხელეებით… ამას წინად ამ ლაღმა გაზეთმა…

Read More »
Back to top button