გურამ თევზაძე

ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – ქრისტიან ვოლფი

გურამ თევზაძე – “ქრისტიან ვოლფი” გერმანული განმანათლებლობის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი ქრისტიან ვოლფ ი (1676-1754) ახალ ეტაპს იწყებს ამ მიმართულების ისტორიაში. მან…

Read More »
ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – თომაზიუსი

ქრისტიან თომაზიუსი გერმანიაში ადრინდელი განმანათლებლობის მთავარ წარმომადგენლად ითვლება. ეს საინტერესო ფილოსოფოსი თანამედროვეების მიერ უფრო პატივდებული იყო, როგორც იურისტი, საერთაშორისო სამართლის…

Read More »
ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – პეტრე იბერი

„სამკაული და სიქადული ქართველთა და მეოხი ყოვლისა სოფლისა“ ადამიანის, როგორც სასრულო გონიერი არსების სპეციფიკა ისაა, რომ იგი თავისი სასრულობის გაცნობიერების…

Read More »
ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – პლატონი

ანჰაღთი 9 დიალოგს აღიარებს). პლატონის ნაშრომთა დანაწილება მრავალნაირადაა შესაძლებელი და ეს ისტორიულადაც გამოვლინდა: არისტოფანე ბიზანტიელი (ძვ. წ. II ს.) შრომებს…

Read More »
ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – იმანუელ კანტის კრიტიციზმი და ევროპული ფილოსოფია

კანტის დროინდელი გერმანია ევროპის მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით, ჩამორჩენილ, მრავალ პატარა სამეფოდ და სამთავროდ დაყოფილ ქვეყანას წარმოადგენდა. გერმანიის კულტურის გამოჩენილი წარმომადგენელი,…

Read More »
Back to top button