გიორგი მაზნიაშვილი

  • ეპისტოლარული
    გიორგი მაზნიაშვილის განცხადება

    გიორგი მაზნიაშვილის განცხადება

    საქართველოს დემოკრატიული მთავრობის თავმჯდომარეს ბ-ნ ნოე ჟორდანიას.ასლი საქართველოს დამოუკიდებლობლის კომიტეტის წარმომადგენლების წევრებს უცხოეთში.საქართველოს შეიარაღებულ ძალთა ყოფილი მთავარსარდლის გიორგი მაზნიაშვილის გ…

    Read More »
Back to top button