გალაკტიონ ტაბიძე

პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძესაღამო (მთის)

მთის გაგიჟებულ რუებს,ღვიით, ძენძით და ქვიშით,გრიგალი დააყრუებსმაცხოვრისადმი შიშით.და დედოფალი ალვაელვამ დაღუნა ცივმა.ასე გავიდა გვალვა,ასე მოვიდა წვიმა.ჯვარი, ლომი და კუროფარშავანგების არის.თვალთა…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამო (მნათობი)

1მნათობი მთებში გადაიმალა,სხივი კი ისევ ცას აელვარებს…წმინდა ლაჟვარდი მუქმა შესცვალა,აგერ ვარსკვლავიც ანაზებს თვალებს.მშვიდობით მზეო!.. ვეღარ იხილოსმგოსანმა სხივი სიყვარულისა,შენი შვენება რა…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამო პარიზში

მოლივლივებს, ითლებასხივტეხილის ფენობა,აქ არ გამოითვლებამათი რაოდენობა. მათი რაოდენობა –ვარსკვლავიც ვერ ედრება,ქუჩაა თუ შენობა,ბნე თუ გადათეთრება. ჰაერით თუ რკინიდანალი ღვივის ფერადიდა…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამო სოფლად

გზას ვერ პოულობენ მწკრივი წეროები,გზას ვერ პოულობენ ნელი ნიავები,ოდნავ ირხევიან ისლის ღეროები,მთების შეღამებით მონაიავები. ყელი მელანდება გადასაკონელი…რაღაც მომაგონდა, რაღაც დამავალე.გზებზე…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამო შემოდგომისა ..

საღამო შემოდგომისა,ხრიოკებს თავზე რომ ედგა,ხშირი ხმა ისმის თოფისა,ფერდობით ზვავმა მოხეთქა.

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამოვ, ვიცი, ბაღში შეხვალ ..

საღამოვ, ვიცი, ბაღში შეხვალ ეკლესიიდანდა გაოცების მწუხარებას მასთან მიიტან. თითქო ბეჭდებზე დაგეყრება ვარდების ცვარიდა სურნელებით აივსება შენი ლოცვანი. და მხოლოდ…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამოს მთების ..

საღამოს მთების, დღისით ზღვაურიმოჰქრის ზაფხულის ზეფირი ხშირი –თვლემს მწვანე კონცხი, მახინჯაური,თვლემს ქობულეთი და ციხისძირი. აქ თვითეული მომწვანო კორდისდგას მშვენიერი და…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საღამოხანად

ციკლიდან „ეპოქა“ საღამოხანადელვარე რამამოეფინებაპროსპექტებს თრთოლა:კინოთეატრი,ბრწყინავს რეკლამადა ასოებიაქლემთა ტოლა.სადაც სინათლისიღვრება ზვავი,დამმონებელი,როგორც ნექტარი,ბავშვის თვალებიდაუნისლავიისე ფეთქს, როგორცეს პროჟექტორი.შიგნით რა მძაფრისიცილი ისმის,რა სურნელებასსცემს უცხოეთი,სადღაც,…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საყვირმა დაჰკრა

ციკლიდან „რევოლუციონური საქართველო“ ორთქლმავალსსოციალისტურსმტერი ჰყავს ჯერ დაუმცხრალი,თუ არ დავუხვდით,როგორც გვსურს,თავი რად გვინდა ცოცხალი?!საყვირმაცდაჰკრა დილისამ,აჰყარა გარეუბნები.ცისკარო,თვალებთილისმა,რატომ ბანს არ ეუბნები!!შენი ცასხვაფერ ოცნებობს,ღამეც…

Read More »
პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე საშემოდგომო ოკტავები

დათვერი განა? განა მოგწყინდა?ქვეყანა ნანა არ არის განა?ნუ გამიღიმებ, თუ ასე გინდა,დაე, მწუხარე იყოს ქვეყანა.

Read More »
Back to top button