დიმიტრი უზნაძე

ესე

დიმიტრი უზნაძე – რა აკლია ქართველობას

ქართველს აკლია “დაჟინებითი მისწრაფება ერთხელ დასახული მიზნის განხორციელებისაკენ, რომელსაც ვერავთარი დაბრკოლება და სიძნელე ვერ სპობს; მუდმივი, დაუღალავი შრომის უნარი, თავდავიწყებითი…

Read More »
ლიტერატურა

დიმიტრი უზნაძე – მეცხრამეტე საუკუნის ფილოსოფიური აზროვნების ზოგადი დახასიათება

რაციონალიზმი და მისი მკვებავი ნიადაგი: დეკარტი, კანტი, ჰეგელი. ირაციონალიზმი: შელინგი, შოპენჰაუერი. „მატერიალიზმის ისტორია“ ლანგესი. კანტის განახლება და პოზიტივისტური აზროვნების აღორძინება.…

Read More »
PDF

დიმიტრი უზნაძე – ზოგადი ფსიქოლოგია

წინამდებარე წიგნი ზოგადი ფსიქოლოგიის ყველა ძირითად პრობლემას ეხება და შეიძლება იგი ჩვენს უმაღლეს სკოლებში ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოდ იქნეს გამოყენებული. როგორც მკითხველი…

Read More »
ფილოსოფია

ნინო ფარსადანიშვილი – “ომის ფილოსოფია” (დიმიტრი უზნაძე)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კურსის ბაკალავრი კურსი “შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში” დიმიტრი უზნაძე თავის ნაშრომში ,,ომის ფილოსოფია“ სიკვდილს განიხილავს როგორც ბოროტებას.…

Read More »
ფილოსოფია

დიმიტრი უზნაძე – ომის ფილოსოფია

სიკვდილი როგორც ბოროტება მახსოვს, ამ რამდენიმე წლის წინ ერთი სურათი ვნახე, სურათი სრულიად სადა, უბრალო ხასიათის იყო. მაგრამ მან მაინც…

Read More »
PDF

დიმიტრი უზნაძე – ომის ფილოსოფია

დიმიტრი უზნაძე თავის ნაშრომში ,,ომის ფილოსოფია“ სიკვდილს განიხილავს როგორც ბოროტებას.უზნაძის აზრით, სიკვდილი ყველას თანაბარ შიშს აღუძრავს. ასე რომ იგი ყველა…

Read More »
ფსიქოლოგია

სულხან ცაგარელი – განწყობის გავლენა ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე

ქვეცნობიერი ფსიქიკური პროცესები საუკუნეების განმავლობაში ცნობიერების პრობლემა ფილოსოფოსთა და თეოლოგთა ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა. XIX საუკუნიდან ცნობიერების კვლევაში აქტიურად ებმებიან ფსიქოლოგები,…

Read More »
ფსიქოლოგია

ნატალია ჭყონია “დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია”

დ. უზნაძის განწყობის თეორიის ოთხი ძირითადი ცნებაა: ფუნქციონალური ტენდენცია; განწყობა; ობიექტივაცია – გაცნობიერება – გააზრება; ნებელობა და კიდევ: აღზრდის ძირითადი…

Read More »
Back to top button